Greek Pharmaceutical Students Federation - Eπιστημονική Εταιρεία Φοιτητών Φαρμακευτικής Ελλάδας

H Επιστημονική Εταιρεία Φοιτητών Φαρμακευτικής Ελλάδας είναι μια μη κερδοσκοπική, μη κυβερνητική, μη συνδικαλιστική οργάνωση στην οποία συμμετέχουν προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές Φαρμακευτικής. Είναι μέλος του Ευρωπαικού(EPSA) και του Παγκόσμιου(IPSF) Συλλόγου Φοιτητών Φαρμακευτικής.

Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου 2010

ΕΡΕΥΝΑ: ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ


ΕΡΕΥΝΑ

Φωκίων Σίνης - Φαρμακευτικό Γκρουπ της Ε.Ε.

Οι χώρες οι οποίες επλήγησαν περισσότερο από τα προγράμματα λιτότητας στην Ευρώπη είναι η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Ισπανία και η Τουρκία. Πιο συγκεκριμένα, στην Ελλάδα υπήρξαν ανακοινώσεις πως θα υπάρξουν δομικές μεταρρυθμίσεις στον τομέα του Φαρμακείου

Οι υπόλοιπες χώρες έχουν επίσης λάβει μέτρα για περιορίσουν τη φαρμακευτική τους δαπάνη, αλλά όχι τόσο δραστικά, όμως επιπλέον μέτρα αναμένεται να παρθούν στο μέλλον.

Σε κάποιες χώρες όπως το Βέλγιο, έχει φανεί πως ο αντίκτυπος των μέτρων για τη συγκράτηση του κόστους της δαπάνης είναι μικρότερος από τη στιγμή που το σύστημα άλλαξε δίνοντας στο Φαρμακοποιό όχι μόνο ποσοστό επί της πώλησης αλλά και αμοιβή επί των υπηρεσιών που παρέχει. Σε άλλες χώρες, όπως η Ιταλία και η Γαλλία, έχουν ήδη ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τις κυβερνήσεις για την αλλαγή του συστήματος αμοιβής του Φαρμακοποιού το οποίο έως τώρα ήταν βασισμένο σε ποσοστό κέρδους επί της τιμής του φαρμάκου.

Ας δούμε τι συμβαίνει αναλυτικά στισ διάφορες χώρες:

Bέλγιο

Τα μέτρα που έχουν παρθεί για τη συγκράτηση των δαπάνων εμπεριέχουν τη μείωση των τιμών των φαρμάκων.

Από την 1η Απρίλη που έχει τεθεί σε ισχύ το νέο σύστημα αμοιβής των Φαρμακοποιών με αμοιβή επί των υπηρεσιών που παρέχουν(πλέον λιγότερο συνδεδεμένο με την τιμή των φαρμάκων), η εξέλιξη της μείωσης των τιμών δεν επηράζει σε τόσο μεγάλο βαθμό το εισόδημα του Φαρμακοποιού.

Τα πολιτικά κόμματα προεκλογικά ανακοίνωσαν πως το ποσοστό ανάπτυξης του τομέα Υγείας (4,5%) θα σημειώσει μείωση την ερχόμενη χρονιά.

Βουλγαρία

Ο σύνδεσμος Φαρμακευτικών Εταιρειών Βουλγαρίας προσέφερε στο Εθνικό ταμείο ασφάλισης έκπτωση 5% έως την 31.12.2010. Αντίστοιχες συζητήσεις ξεκίνησαν επίσης αναφορικά με εκπτώσεις χονδρεμπόρων και Φαρμακοποιών, οι οποίες όμως δεν προχώρησαν χάρη στις αντιδράσεις της Ένωσης Φαρμακοποιών Βουλγαρίας.

Κύπρος

Τα φαρμακεία επηρεάστηκαν από την κρίση για δύο κυρίως λόγους. Πρώτον, Οι πολίτες με χαμηλό εισόδημα μπορούν πλεόν να λαμβάνουν φάρμακα δωρεάν από τα δημόσια Φαρμακεία και δευτερευόντως πλήγμα προκάλεσε η μείωση της τουριστικής κίνησης η οποία επηρεάσε φαρμακεία σε τουριστικές περιοχές

Με το υπάρχων σύστημα είναι πολύ δύσκολο να παρθούν μέτρα για το Φαρμακείο. Αυτό που κατάφερε ο Κυπριακός Φαρμακευτικός Σύλλογος, είναι η έκδοση νέας λίστας τιμών φαρμάκων η οποία θα ισχύσει έως το Μάρτη του 2011 με αποτέλεσμα τη συγκράτηση των τιμών στα ίδια επίπεδα.

Ο Σύλλογος προέβλεψε μια μείωση του κύκλου εργασιών για το 2010 γύρω στο 10 - 12%.

Για τη φετινή χρονιά δεν αναμένονται νέα μέτρα για το φαρμακευτικό επάγγελμα. Ο Σύλλογος πιέζει την Κυβέρνηση να μεταθέσει ορισμένες υπηρεσίες οι οποίες προσφέρονται δωρεάν σε συγκεκριμένες ομάδες στην κυριότητα των Φαρμακείων, κάτι το οποίο αναμένεται να συζητηθεί προσεχώς στο Κοινοβούλιο.

Τσεχία

Από την 1η Ιανουαρίου 2010, υπήρξε μείωση της τάξης του 7% στις μέγιστες τιμές και στο ποσοστό αποζημίωσης των φαρμάκων.

Παράλληλα σημειώθηκε αύξηση του ΦΠΑ κατά 1%, όπως επίσης και αύξηση του αριθμού των ακριβών φαρμάκων που θα διατίθεται πλέον μόνο από τα νοσοκομεία.

Οι προβλέψεις για τις πραγματικές συνέπειες στα φαρμακεία είναι δύσκολες λόγω της μελλοντικής περιοδικής μείωσης του ποσοστού αποζημίωσης από 10% έως και 40% κάτι το οποίο θα σημάνει περαιτέρω μείωση των κερδών του φαρμακείου.

Ο Τσέχικος Σύλλογος Φαρμακοποιών αντιδρά στις επερχόμενες αλλαγές και προετοιμάζει πρόταση βασισμένη στο μοντέλο του Βελγίου, προτείνοντας ανεξαρτησία των φαρμακευτικών υπηρεσιών από τις τιμές των φαρμάκων.

Δανία

Τα κέρδη των Φαρμακείων στη Δανία δεν εξαρτώνται από τις τιμές των φαρμάκων αλλά σε ένα σταθερό κέρδος για τον φαρμακευτικό κλάδο, για το οποίο ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Δανίας αναμένει δύσκολη διαπραγμάτευση φέτος λόγω της κρίσης και της προσπάθειας μείωσης των δαπανών.

Γαλλία

Το Υπουργείο Υγείας της Γαλλίας ανακοίνωσε σχέδιο μειώσεων της τάξης των 600 εκατομμυρίων ευρώ επιπλέον των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ που είχαν ανακοινωθεί για τον προυπολογισμό της κοινωνικής ασφάλισης για το 2010. Τα 100 εκατομμύρια από αυτά θα προέλθουν από τη μείωση των τιμών των φαρμάκων.

Διαπραγματεύσεις για ένα νέο σύστημα αμοιβής των φαρμακοποιών ξεκινούν φέτος το καλοκαίρι μεταξύ Φαρμακοποιών και Κυβέρνησης.

Ιρλανδία

Στην Ιρλανδία, η Κυβέρνηση έχει προχωρήσει στα παρακάτω μέτρα:

 • Το Φεβρουάριο του 2009 η Κυβέρνηση ανακοίνωσε Έκτακτα Οικονομικά Μέτρα για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης. Τα μέτρα αυτά εμπεριήχαν και περικοπές οι οποίες αφορούσαν και το χώρο της Υγείας.
 • Το Δεκέμβριο του 2009, η Κυβέρνηση εισάγει τη χρέωση συνταγογράφησης των ασθενών οι οποίοι ως εκείνη τη στιγμή λάμβαναν τα φαρμακά τους δωρεάν.
 • Την ίδια χρονική στιγμή ανακοινώνεται επίσης την πρόθεση της για εισαγωγή λίστας τιμών από τον Ιανουάριο του 2011. Αυτή η κίνηση σκοπό έχει τη μείωση τους κόστους των φαρμάκων για την Κυβέρνηση και τον ασθενή.
 • Το Φεβρουάριο του 2010, η Κυβέρνηση μειώνει την τιμή 300 γενόσιμων φαρμάκων κατα 40% υπολογίζοντας σε μείωση της δαπάνης κατά 90 εκατομμύρια ευρώ

Αναφορικά με τον αντίκτυπο των μέτρων στα Φαρμακεία και στον κλάδο:

 • Η Κυβέρνηση ως μέρος του πλάνου μείωσε της αποδοχές όλων των εργαζομένων στο χώρο της Υγείας κατά 8% Παρόλ’ αυτά η μέιωση στο εισόδημα των Φαρμακοποιών ήταν 30% μειώνοντας το μέσο κέρδος ενός Φαρμακείου κατά 100.000 ευρώ ή 150 εκατομμύρια ευρώ σε όλο τον κλάδο.
 • Η χρέωση της συνταγογράφησης όπως και η λίστα τιμών των φαρμάκων αναμένεται επίσης να φέρει πλήγμα στο εισόδημα των Φαρμακοποιών.

Η Ένωση των Φαρμακοποιών πιέζει την Κυβέρνηση και την Αντιπολίτευση εκφράζοντας την αντίθεση της με τα παραπάνω μέτρα. Ξεκίνησε επίσης δικαστική διαδικασία η οποία έληξε αρνητικά για τους Φαρμακοποιούς και βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη διαδικασίας της έφεσης.

Σύμφωνα με το πλάνο, υπάρχει περίπτωση η Κυβέρνηση να προβεί και σε περαιτέρω μειώσης. Η Ένωση Φαρμακοποιών παρουσίασε τις θέσεις της έναντι νέων μελλοντικών μέτρων και αναμένει τις κυβερνητικές αποφάσεις.

Ιταλία

Την 1η Ιουνίου του 2010 δύο βασικές αλλαγές πραγματοποιήθηκαν στην Ιταλία:

α) μείωση του ποσοστού κέρδους των Φαρμακοποιών

Πριν από την αλλαγή, τα ποσοστά κέρδους της βιομηχανίας, των χονδρεμπόρων και των Φαρμακείων ήταν αντίστοιχα 66.65%, 6.65% και 26.7%.

Με τα νέα μέτρα, μειώνεται το ποσοστό κέρδους των χονδρεμπόρων από το 6.65% στο 3% (ενώ τα άλλα δύο μένουν ανέπαφα), μη δίνοντας πλέον την ευκαιρία διαπραγμάτευσης καλύτερων τιμών.κατά την αγορά από τη χονδρική.

β) νέο σύστημα τιμολόγησης των γενόσιμων φαρμάκων

Εισάγεται πλέον νέο σύστημα τιμολόγησης σύμφωνα με το οποίο η φθηνότερη τιμή θα αποτελεί την τιμή αναφοράς. Τα υπόλοιπα 3 πιο φθηνά φάρμακα θα αποζημιώνονται επίσης αλλά η διαφορά με την τιμή αναφοράς θα επιβαρύνει τους ασθενείς.

Η αντίδραση του Φαρμακευτικού Συλλόγου:

Ο Σύλλογος που εκπροσωπεί τους ιδιοκτήτες Φαρμακείων (Federfarma) βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις με την Κυβέρνση για την εισαγωγή ενός νέου συστήματος αμοιβής των Φαρμακοποιών βασισμένο στην αμοιβή των υπηρεσιών που παρέχουν. Η πρώτη συνάντηση διεξήχθη στις 16 Ιουνίου.

Πορτογαλία

Στις 13 Μαίου 2010 εισήχθη ένας νέος νόμος ο οποίος αλλάζει το σύστημα τιμολόγησης των φαρμάκων αλλά και το σύστημα αποζημίωσης του Φαρμακοποιού.

Η Κυβέρνηση επίσης άλλαξε και τα ποσοστά κέρδους τα οποία επέστρεψαν στ επίπεδα πριν από τη μεταρρυθμιση του 2005: 8% για τους χονδρέμπορους (από 6.87%) και 20% για τους Φαρμακοποιούς (από 18.25%)

Για φάρμακα τα οποία αποζημιώνονται από το Κράτος, θα πρέπει να είναι 5% φθηνότερα από το φθηνότερο φάρμακο της θεραπευτικής του κατηγορίας, εφόσον υπάρχει γενόσιμο για αυτή τη δραστική ουσία στην αγορά.

Η Φαρμακευτική Βιομηχανία ως αντίδραση στην αύξηση του ποσοστού κέρδους των Φαρμακείων αποφάσισε τη μείωση της εκπτωσης του 3% που ιστορικά έχει συμφωνηθεί μεταξύ των κλάδων σε περιπτώσεις άμεσων πληρωμών (σε 30 μέρες).

Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Πορτογαλίας ανακοίνωσε πως η Φαρμακευτικές Εταιρείες έχουν το πλεονέκτημα του μεγαλύτερου ποσοστού κέρδους σε σχέση με τις χώρες αναφοράς (Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία και Ελλάδα). Σύμφωνα με το Σύλλογο, είναι πολύ σημαντική η συνταγογράφηση με βάση τη δραστική ουσία όπως και η απελευθέρωση του παράλληλου εμπορίου.

Ολλανδία

Δεν έχουν παρθεί νέα μέτρα στην Ολλανδία. Πληροφορίες αναφέρουν πως μελλοντικά πλάνα της κυβέρνησης θα πλήξουν περισσότερο τους ασθενείς παρά τους Φαρμακοποιούς.

Ρουμανία

Τα ακόλουθα μέτρα λιτότητας έχουν παρθεί από τις Ρουμανικές Αρχές:

 • 25% μείωση των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων
 • Μείωση των ειδικών συντάξεων
 • 5% αύξηση του ΦΠΑ – όχι στην περίπτωση των φαρμάκων όπου παραμένει 9%
 • Μεγάλες μειώσεις δημόσιας δαπάνης
 • Αύξηση της διορίας πληρωμών των φαρμάκων από τα Ταμεία απο τις 30/90 μέρες σε 180/210 μέρες
 • Αύξηση συμμετοχής ασθενών στην πληρωμή φαρμάκων

Αναμενόμενος αντίκτυπος στο Φαρμακευτικό Κλάδο:

Υπάρχει μεγάλη κρίση στα Φαρμακεία εξαιτίας της καθυστέρησης των πληρωμών από το Κράτος. Η επιπλέον παράταση των πληρωμών ανάγκασε τα Φαρμακεία να πάρουν δάνεια τα οποία δεν μπορούν να εξοφληθούν. Αρκετά Φαρμακεία δήλωσαν χρεοκοπία ή αδυναμία πληρωμών. Επίσης, μειώνονται και οι εκπτώσεις που προσφέρουν οι Φαρμακευτικές Εταιρείας στα Φαρμακεία λόγω των μέτρων που επηρεάζουν τα κέρδη των εταιρειών. Στο τομέα της Υγείας υπάρχει τεράστιο πρόβλημα ρευστότητας διότι τα χρήματα που είχαν προβλεφθεί στον προυπολογισμό για τον τομέα αυτόν για το 2010 έχουν ήδη εξαντληθεί από τον Ιούνιο.

Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Ρουμανίας είχε ενεργη συμμετοχή σε όλη τη διαδικασία συζητήσεων για τα μέτρα κατά της κρίσης υπερασπίζοντας τα συμφέροντα των Φαρμακοποιών.

Οι αρχές στοχεύουν να αυξήσουν το ποσοστό των γενόσημων φαρμάκων στην αγορά (το οποίο προς το παρών είναι 70% αυθεντικά, 30% γενόσιμα) όπως και να μεταφέρουν την πώληση ορισμένων φαρμάκων από το Φαρμακείο στα νοσοκομεία.

Σλοβακία

Προς το παρών δεν προγραμματίζεται κάποια αλλάγη στις τιμές των φαρμάκων και αυτό γιατί τα έτη 2007 και 2008 υπήρξαν μειώσεις τιμών της τάξης των 7.2% και 6.18% αντίστοιχα και το 2009 δύο κύκλοι τιμολόγησης με χρήση συστήματος αναφοράς. Αυτή τη στιγμή τα φάρμακα στη Σλοβακία έχουν μία μέση τιμή μεταξύ των 6 φθηνότερων στην Ευρώπη.

Σλοβενία

Στη Σλοβενία, οι Αρχές έχουν προχωρήσει σε μέτρα λιτότητας το τελευταίο διάστημα. Δυστυχώς η φωνή των Φαρμακοποιών δεν έχει γίνει σεβαστή.

Το πρώτο μέτρο αφορούσε τη μείωση των μισθών κατά 5% και το δεύτερο τη μείωση της αμοιβής των φαρμακευτικών υπηρεσιών κατα 2.5%.

Ο Σλοβένικος Φαρμακευτικός Σύλλογος πιέζει την κυβέρνηση για ανατροπή των μέτρων αυτών αλλά και για επαναπροσδιορισμό της αμοιβής των φαρμακευτικών υπηρεσιών.

Η Σλοβένικη Κυβέρνηση μόλις ανακοίνωσε τις προθέσεις της να μειώσει τους μισθούς στο δημόσιο τομέα κατα 5% κάτι το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση του εισοδήματος των Φαρμακοποιών.

Ισπανία

Στις 18 Μαρτίου οι Αρχές Υγείας της Ισπανίας συμφώνησαν σε δέσμη μέτρων τα οποία θα συμπεριληφθούν στο πλάνο σταθερότητας για έξοδο από την κρίση.

Τα μέτρα είναι τα εξείς:

 • Μείωση των τιμών των γενόσιμων φαρμάκων κατά 30%
 • Αλλαγή του συστήματος τιμολόγησης
 • Μείωση των εκπτώσεων που λαμβάνουν τα Φαρμακεία από τους χονδρέμπορους κατα 5% για τα αυθεντικά φάρμακα και 10% για τα γενόσιμα
 • (Ίσως) Διάθεση των ακριβών φαρμάκων από τα νοσοκομεία

Δύο μήνες αργότερα, ανακοινώθηκε ακόμα ένα πακέτο μειώσεων:

 • 7.5% μείωση των φαρμάκων τα οποία δεν υπόκεινται σε τιμές αναφοράς
 • 7.5% μείωση σε διάφορα προιόντα υγείας καιι 20% μείωση συσκευές για την ακράτεια
 • Διαμονή φαρμάκων σε ενιαίες δόσεις

Το Συμβούλιο των Φαρμακοποιών προπαθεί να επικοινωνήσει μεσω των ΜΜΕ αλλά και απευθείας με τις Αρχές, την οικονομική επιδείνωση που έχουν υποστεί οι Φαρμακοποιοί τα τελευταία 10 χρόνια. Τονίζεται πως μόνο τα τελευταία μέτρα θα αποφέρουν πλήγμα στους Φαρμακοποιούς ύψους 478 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο μεταφράζεται σε ποσοστό 16% μείωσης τους κέρδους. Μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται σε 7.500 μικρότερα Φαρμακεία τα οποία έχουν φτάσει σε οριακό σημείο για τα οποία συζητείται με την Κυβέρνηση η εκπόνηση ενός σχεδίου βιοσιμότητας.

Ελβετία

Οι κύριες αποφάσεις των Αρχών οι οποίες θα επηρεάσουν το Φαρμακείο είναι οι εξείς:

 • Οι χώρες αναφοράς που χρησιμοπούνται πλέον για τον καθορισμό της τιμής των φαρμάκων είναι η Γερμανία, η Δανία, η Ολλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Αυστρία. Η μείωση των τιμών κυμάνθηκε από 4% έως 8%.
 • Μείωση του ποσοστού κέρδους από 15 στο 12% για φάρμακα έως 879.99 CHF, από 8% σε 7% για φάρμακα έως 2599.99 CHF και 0% για φάρμακα πάνω από 2560 CHF.

Για το 2010 αναμένεται μείωση της τάξης των 100 εκατομμυρίων CHF σε μια αγορά 5 δισεκατομμυρίων CHF, χωρίς όμως να επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό τα Φαρμακεία αλλά η Φαρμακευτική Βιομηχανία. Η μείωση του ποσοστού κέρδους θα έχει άμεση επίδραση στο κέρδος των Φαρμακείων αλλά συνυπολογίζοντας την ανάπτυξη της ελβετικής φαρμακευτικής αγοράς, τα κέρδη αναμένονται στα επίπεδα του 2008. Ισχυρή πίεση ασκήθηκε από τη pharmaSuisse ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω μείωση του ποσοστού κέρδους από 12% σε 8%.

Ηνωμένο Βασίλειο

Κανένα μέτρο δεν έχει παρθεί ακόμα. Η νέα Κυβέρνηση έχει αποφασίσει την αύξηση των δαπανών για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Πρωτοβουλίες θα παρθούν για μειώσεις σε αχρείαστες δαπάνες οι οποίες όμως δε θα συνδέονται με την φροντίδα των ασθενών.

Τουρκία

Το Υπουργείο Υγείας καθορίζει τις τιμές των φαρμάκων σύμφωνα με 5 τιμές αναφοράς από χώρες της Ε.Ε. (τώρα η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία και η Ελλάδα) αλλά το Κράτος πληρώνει σύμφωνα με το φθηνότερο συν 15% επιπλέον.

Το Σεπτέμβριο σημειώθηκαν μειώσεις τιμών με μέσο όρο μείωσης 25%.

Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος προσπάθησε να πείσει τις αρχές για το μεγάλο πρόβλημα που δημιουργήθηκε λόγω των μεγάλων μειώσεων χωρίς αποτέλεσμα, κάτι το οποίο οδήγησε σε κλείσιμο των Φαρμακείων στις 4 Δεκέμβρη με στόχο την ενημέρωση και την αφύπνιση της κοινωνίας.

Περαιτέρω μέτρα:

 • Αύξηση έκπτωσης της Φαρμακευτικής Βιομηχανίας προς το Κράτος από 11% σε 23% κάτι το οποίο οδήγησε σε 12% μείωση των κερδών
 • Η τιμή των γενόσιμων πρέπει να είναι έως 60% της τιμής του αυθεντικού. Η τιμή του αυθεντικού θα πρέπει στο 60% από τη στιγμή που το πρώτο γενόσιμο θα αδειοδοτηθεί.
 • Κάθε Παρασκευή νέα μειωμένη λίστα ανακοινώνεται καθώς οι εταιρείες μειώνουν τις τιμές με σκοπό να έχουν την χαμηλότερη τιμή αναφοράς.

Προς το παρών δεν αναμένονται επιπλέον μέτρα, διότι τα υπάρχοντα πλήττουν ήδη βαθιά όλο το Φαρμακευτικό ΚλάδοΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου